Zamówienia o wartości powyżej 130 000 PLN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PZ.7.2021 Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

2021-11-17

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

Nr postępowania: PZ.7.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Zamówienie jest finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 oraz z dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego a dotyczy projektu Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 13.12.2021 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2021 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

 

PZ.6.2021 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku

2021-11-16

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

„Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku”

Nr postępowania: PZ/6/2021

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 30.11.2021 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2021 r. o godz. 12:00

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

 30.11.2021

Opublikowano "INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA"

 30.11.2021

Opublikowano Informację z otwarcia ofert.

PZ.4.2021_Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

2021-10-11

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu
osobowego typu BUS

Numer referencyjny: PZ.4.2021

Termin składania ofert: 2021-10-22 11:00

Miejsce składania ofert: Miniportal

Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-20

Opera na Zamku w Szczecinie – Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  217 695,35 zł. brutto (181 789,85 zł. netto).

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawy o wartości mniejszej niż progi unijne pn. „Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS”  na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - – zwana dalej „PZP“) w związku z art. 266 PZP, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:o
Data utworzenia:2020-10-16
Data publikacji:2020-10-16
Osoba sporządzająca dokument:o
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2023