+48 91 43 48 106
Administrator Stron Internetowych
Podpisanie umowy o transgraniczej współpracy artystycznej
II Symfonia Gustawa Mahlera w wykonaniu połączonych chórów i orkiestr szczecińskiej Opery na Zamku oraz niemieckiego Theater Vorpommern, która otworzy przyszły sezon artystyczny w Operze, będzie pierwszą wspólną realizacją obu teatrów w ramach podpisanej umowy o współpracy.
Porozumienie o transgranicznej współpracy artystycznej między Operą na Zamku w Szczecinie oraz Theater Vorpommern (Teatrem Pomorza Przedniego) zostało podpisane 9 stycznia w ratuszu w Greifswaldzie.
Oba teatry reprezentują jeden  region – Pomerania – zwrócił uwagę Dirk Lӧschner, dyrektor artystyczny i finansowy Theater Vorpommern. – Łączy nas wiele, ale są też między nami różnice. Naszym zadaniem jako ludzi teatru jest nie niwelowanie tych różnic, ale uświadamianie publiczności, w jak bogatym kulturowo regionie żyje.
Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie bliskiej artystycznej współpracy transgranicznej między obiema instytucjami, która ma na celu wsparcie wspólnych działań, wykorzystanie potencjału obu instytucji i realizację wspólnych projektów artystycznych.
Mamy świadomość, że istnienie w obszarze transgranicznym bez współpracy transgranicznej, odbiera nam szanse rozwoju – podkreślała dyrektor Opery na Zamku Angelika Rabizo. – Mamy wiele pomysłów na wspólne działanie. II Symfonia Mahlera, którą wykonamy w trzech miastach (Stralsund, Greifswald i Szczecin) będzie pierwszym wspólnym projektem artystycznym, który zobaczy zarówno publiczność szczecińska, jak i mieszkańcy Meklemburgii.
Oprócz dzieła Gustawa Mahlera, w ramach współpracy planowana jest także m.in. wspólna realizacja  opery Ryszarda Wagnera Lohengrin, a także warsztaty wokalne solistów oraz baletu obu teatrów. Porozumienie obejmuje też współpracę techniczną, m.in. korzystanie z zaplecza technicznego szczecińskiej opery przy produkcjach teatru niemieckiego, oraz regularny kontakt, konsultacje i dyskusje obu instytucji dotyczące tworzenia repertuaru.
Zgodnie z zawartą umową współpraca obu teatrów rozpocznie się 1 lutego 2013 r.