+48 91 43 48 106
Maciej Mizgalski


19. Wielki Turniej Tenorów w Szczecinie już 24 czerwca 2017!
Organizatorzy ogłaszają konkurs zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy regulamin w języku polskim i angielskim.
Zapraszamy tenorów z całego świata do wysyłania kart zgłoszeniowych, które znajdują się na końcu regulaminu. 8 śpiewaków, którzy dostaną się do konkursu głównego, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 000 euro. Nagroda główna w konkursie – 10 000 zł. 

19th Great Tenors Tournament in Szczecin, Poland will start on June 24th!
The organizer announces an application contest. Below you can find regulations in Polish and English.

We invite tenors from all over the world to send an application forms which you can find on the very end of document we added below. The 8 singers, who will get into the main competition, will earn 1 000 euros. The main prize in Tournament – 10 000 PLN.

Regulamin 19. WTT - język polski

R
egulamin 19. WTT - english