PZ.1.2021_Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2021

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NR POSTĘPOWANIA: PZ.1.2021

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWY

PODSTAWA PRAWNA - art. 129 UST. 1 PKT 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

Składanie ofert:  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, do dnia 08.06.2021 godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2021 o godz. 12:00.

Decyzją Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie z dnia 2.czerwca 2021 r. został zmieniony termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert:  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, do dnia 18.06.2021 godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2021 o godz. 12:00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Opera na Zamku w Szzczecinie
Data utworzenia:2021-05-12
Data publikacji:2021-05-12
Osoba sporządzająca dokument:Monika Sałdan
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Sałdan
Liczba odwiedzin:439