Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DAG.01.2023_Sprzedaż nakładów na przedmiot dzierżawy stanowiący halę Opery na Zamku przy ul. Energetyków 40

15 maja 2023
Czytaj więcej o: DAG.01.2023_Sprzedaż nakładów na przedmiot dzierżawy stanowiący halę Opery na Zamku przy ul. Energetyków 40

PZ/3/2022 „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Zapraszamy do udziału w postepowaniu: „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, w szczególności w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na stronie internetowej https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: PZ/3/2022 „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Bilans, rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 rok

6 września 2021
Czytaj więcej o: Bilans, rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 rok