Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

„Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku”

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych w apartamentach w 2024 roku. Więcej informacji poniżej:

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie - EZamówienia (ezamowienia.gov.pl)

9 listopada 2023
Czytaj więcej o: „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku”

Obwieszczenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Opera na Zamku w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nakładów na przedmiot dzierżawy stanowiący halę Opery na Zamku przy ul. Energetyków 40

19 października 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku

Opera na Zamku w Szczecinie

Zaprasza do udziału w postępowaniu

dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Nr postępowania: PZ/2/2023

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku”

Postępowanie oraz dokumenty są dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8d4ea6c5-62a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

5 października 2023
Czytaj więcej o: Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku